Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 5. oktober 2018

Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

 

Tidspunkt:  5. oktober 2018 kl. 8.30-10.30

Sted:  Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

Deltagere: Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Allan Truelsen, Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen

Afbud:                 

Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

  

1.  Velkommen v/formand Aase Gilling
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2018  
 

3.  En pårørendes erfaringer v/Aase Gilling

    Som pårørende til en syg far på Bornholm har Aase, der bor i Kolding, erfaring med brug af videokonference.
 

4.  Workshop v/Helle Adolfsen og HR chef Bente Høyer

    Bente Høyer vil facilitere en mini-workshop, hvor vi finder en bruttoliste af temaer, som vi vil arbejde med på de kommende møder.
 

5.  Siden sidst fra Strategirådet v/Aase Gilling

6.  Opsamling fra tidligere møder 

·         Aktiviteter siden sidst og på vej ind v/alle

·         Patienter som mig – nedsættelse af arbejdsgruppe v/Helle Adolfsen

·         Fundraising på Sygehus Lillebælt v/Helle Adolfsen 
 

7. Eventuelt
    Næste møde er 13/12 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus.


 


Siden er sidst opdateret 28-02-2019.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt