Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag den 2. februar 2015

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,

Vejle Sygehus

 

Tidspunkt: Mandag den 2. februar 2015 kl. 13.00 – 15.00

Sted:          Konferencelokalet i Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

 

Deltagere: Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus: 

 • Anne Vinkel, konst. rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse
 • Annemarie Bangsgaard, kvalitetskonsulent, Kvalitets- og Arbejdsmiljøafdelingen
 • Birgit Legarth, Patient
 • Camilla Havsteen, oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Gerda Videbech, patient
 • Gerda Volkmann, pårørende
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Jens Peter Haurum, patient
 • Mona Petersen, patient
 • Thomas Skjødt, overlæge, Røntgenafdelingen
 • Tom Jerwiarz, pårørende
 • Willy Mathiesen, patient

 Afbud:

 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Trine Læssø, pårørende (orlov)

 

Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.       Rundvisning

Mødet startede med en rundvisning i stråleterapien. Mange tak til Onkologisk Afdeling for en oplysende, koncentreret tur!

2.       Velkommen v/formanden

Herefter bød Tom velkommen til årets første møde. Et særligt velkommen til rådets nye medlem, patient Mona Petersen, som kort præsenterede sig. Vi hører mere om Monas vej til rådet via punktet ”en sygdomshistorie” på det kommende møde.  Også velkommen til konstitueret rådgivningsleder Anne Vinkel fra Kræftens Bekæmpelses rådgivning i Vejle.

 Tom gjorde opmærksom på, at dagsordenen for dagens møde var lidt anderledes end sædvanlig – dette for at gøre plads til både rundvisning og ekstern oplægsholder. Det blev aftalt, at status på rådets aktiviteter bliver sendt ud skriftligt – se sidst i referatet om dette.

 3.            Referatet fra mødet den 15. december 2014 v/formanden

Referatet var godkendt på forhånd, og der var ikke yderligere kommentarer.

4.            Supplerende/komplementær alternativ behandling. Oplæg og debat v/læge Carsten Vagn Hansen

Thomas Skjødt bød velkommen til Carsten Vagn Hansen og takkede for, at han ville komme. Baggrunden for invitationen er, at rådet har særligt fokus på emnet ”supplerende/ komplementær/alternativ behandling”, og at Carsten Vagn Hansen er en kendt og lokal stemme i dette felt. Desuden repræsenterer han, hvad man kunne kalde ”en liberal tilgang” til komplementær behandling – en anden side af spektret end den tidligere oplægsholder, Jan Lindebjerg, står for. På den måde får rådet dækket ”hele viften”.

 Carsten Vagn Hansens slides er vedhæftet som referat at hans oplæg.

Den efterfølgende debat illustrerede de dilemmaer og svære situationer, man kan stå i som patient og/eller pårørende på området her. Hvilken type behandling skal man vælge? Hvor langt følges de ad? Hvad når man bare gerne vil gøre noget aktivt selv - hvordan kan man vide, hvad der er bedst for en? Debatten endte med en drøftelse af, hvad der lægges vægt på i ernæringsrådgivningen for kræftpatienter på Vejle Sygehus. Er rådgivningen bred nok? Er den helt up to date? Sekretariatet sørger for opfølgning, og emnet vender tilbage på en senere dagsorden.

5.            Nyt fra projekt ”Pal Rehab” v/læge Lise Nottelmann

Punktet udgik, da Lise Nottelmann desværre var syg.

 6. Eventuelt

Intet.

 

Orienteringer uden for referat (se også punkt 2)

Studietur: De to studieture er nu blevet til en, da det har vist sig, at forslaget om at besøge et hospice alligevel ikke kunne anbefales. Den ville ikke give det ønskede input. Til gengæld er der fortsat gang i planlægning af en studietur med overnatning vedr. komplementær behandling. Tove Vejlgaard (overlæge i Palliativt team), Camilla Havsteen, Helle Adolfsen og Mette har mødtes, og lige nu tegner det til en tur til Schweiz og omegn. Tove arbejder med at uddybe det mulige, faglige indhold af turen og på at skabe kontakter. 

Oprettelse af fond: Sekretariatet sender udkast til en formålsbeskrivelse for en fond ud med næste dagsorden.

Arrangement med Geo: På huskelisten.

Patient- og pårørendemedlemmers deltagelse i råd, arrangementer mm.

1. Forskningsrådet for Sygehus Lillebælt: Gerda Videbech mødes med repræsentanter for rådet for at høre nærmere om forventninger og muligheder i en sådan deltagelse

2. Det nyoprettede kræftcenter ”Center for fælles beslutningstagning”: Gerda Videbech og Mona er ved at blive indrulleret i arbejdet

3. Deltagelse med oplæg på temadag i marts for kræftsygeplejersker: Mona

4. Deltagelse med oplæg på konference i København: ”Patienterne sætter forskerne i arbejde” i samarbejde med Lise Nottelmann og Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling: Tom

 

Klædt på til kræft: Willy og Camilla arbejder videre med at få viden om initiativet ud med henblik på flere deltagere. Informerer personligt på afdelinger mm.

Refusion af transport for medlemmer, der har udgifter til det. HR Afdelingen er ved at udarbejde et skema, der er velegnet til patient- og pårørendemedlemmerne

 


Siden er sidst opdateret 23-06-2015.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt