Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Heparin, lav molmasse (Anti-Xa), P

Fragmin, Innohep, Klexane

NPU kode og navn
NPU28301
P- Heparin, lav molmasse; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 01/608)

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsrør
Rør med citrat (yderligere information)

Indsendelsesmateriale
Prøver tages udelukkende af KIBA

Holdbarhed
Se internt for laboratorier

Svartid
2 timer.

Referenceinterval
< 0,05 10E³IU/L 

Terapeutisk interval
Ved profylaktisk dosering stiles efter anti-Xa på 0,2-0,4 10E³IU/L 4 timer efter s.c. injektion.
Ved terapeutisk dosering stiles efter anti-Xa på 0,6-1,2 10E³IU/L 4 timer efter s.c. injektion.

Indikation
Patienter i behandling med lavmolekylært heparin (LMH): Dalteparin (Fragmin®), enoxaparin (Klexane®), tinzaparin (Innohep®), hvor der er mistanke om over- eller underdosering samt blødning. Dette vil typisk være relevant ved svær nyreinsufficiens, svær overvægt, graviditet eller hos børn.
Der anvendes en anti-faktor Xa metode til måling af LMH, der angives i enheden 10E³IU/L, der svarer til kIU/L.

Vurdering
Prøven tages 4 timer efter administration af lægemiddel. Tages prøven på andre tidspunkt vil niveauet typisk være lavere.
Analysen kan bruges ved blødning for at vurdere overdosering, men korrelationen mellem analyseresultat og blødningsrisiko er dårlig.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat i niveau på 0,2 10E³IU/L: ± 20 % (95 % konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultat i niveau over 1,0 10E³IU/L: ± 12 % (95 % konfidensinterval)

Da der ikke bør foretages gentagne prøvetagninger er størrelse af kritisk forskel ikke relevant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min senest 30 minutter efter prøvetagning.

Afpipettering:

Ja

Holdbarhed: Ved stuetemperatur 4 timer
Ved 4°C Må ikke opbevares nedkølet
Ved -20°C 1 måned
   

                


Siden er sidst opdateret 13-11-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt