Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 7. oktober 2013

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,

Vejle Sygehus

 

Tidspunkt:   Mandag den 7. oktober 2013 kl. 13.00 – 14.45 – herefter Organkirurgisk Afdeling

Sted:           Mødelokale ”Overhuset”, Bygning K1, Vejle Sygehus

Deltagere:   Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

Arne Klintebjerg, Conny Sjøgren, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Litta Beukel, Marianne Vestergaard, Peter Borup Sørensen, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen. Charlotte Soelberg Davies, Direktionssekretariatet (referent)

 

1.       Velkommen v/formandskabet

2.       Referatet fra mødet den 19. august

Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (Referatet vedhæftet)

3.       En sygdomshistorie (fra hvem aftales inden mødet)

4.       Adgang til E-journaler v/Jens Peter Haurum 

Gennemgang af ”hjemmeopgaven” som rådet fik på sidste møde med at gå ind og tjekke E-journal efter Jens Peters instruktion. (Rådet har tidligere besluttet at se nærmere på brugen af og adgangen til elektroniske journaler og medicinlister. Hvad er problemet? Hvad skal der til for at afhjælpe det? Kan Sygehus Lillebælt være behjælpelig her?) (Instruktionen vedhæftet)

5.       ”Doctors partnership” v/Susanne Lauth

Kort drøftelse af projektet, der går ud på at holde konsultationer, hvor den praktiserende læge deltager over video. Man vil gerne høre rådets umiddelbare kommentarer. (Projektbeskrivelse vedhæftet)

6.       Seksualitet og samvær – drøftelse v/formandskabet

Patient- og pårørenderådet har fra starten ønsket fokus på emnet, som også er fremhævet i den undersøgelse, sygehuset og Kræftens Bekæmpelse har foretaget blandt kræftpatienter. Under dette punkt vil vi drøfte, hvordan vi ”får skovlen under” temaet seksualitet og samvær. Hvilke tiltag findes allerede? Hvad kunne man forestille sig fremover mm?(Resume af resultater fra undersøgelse vedhæftet – I har fået hele undersøgelsen tilsendt tidligere.)

 

7.       Status på igangværende initiativer og aktiviteter

  •  Patientskolen ”Klædt på til kræft” v/ Susanne Lauth
  • Møde med Kræftpatienternes Hus den 17. september v/ en mødedeltager

 

8.       Emner til kommende møder

  • Digital kommunikation og/eller breve til patienterne fra sygehuset v/programchef Susanne Lauth. (Udsprunget af henvendelsen fra Kommunikationsafdelingen drøftet den 8. april. Hvad vil og kan vi forbedre på området?
  • Emner til rådets arbejde i 2014: Hvad ønsker vi at sætte fokus på i det kommende år? Fælles brainstorm.

 

9.       Eventuelt


Siden er sidst opdateret 20-02-2014.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt