Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag 4. februar 2013

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 4. februar 2013 kl. 13.00 – 15.00

Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 • Gerda Volkmann, pårørende
 • Jan Nielsen, patient
 • Jens Peter Haurum, patient
 • Karna Kjærgaard, patient
 • Litta Beukel, pårørende
 • Marianne Vestergaard, patient
 • Sejer Grimstrup, pårørende
 • Tom Jerwiarz, pårørende
 • Trine Læssø, pårørende
 • Willy Mathiesen, patient
 • Conny Sjøgren, sekretariatschef, Patient- og Sygehussekretariatet
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Peter Borup Sørensen, regionschef, Kræftens Bekæmpelse
 • Susanne Lauth, programchef og oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling
 • Thomas Skjødt, ledende overlæge, Røntgenafdelingen

Afbud:

 • Jørn Iversen, patient
 • Gerda Videbech, patient

Referat:  Mette Vejstrup, direktionsassistent


1. Velkommen v/ sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen
Helle Adolfsen bød velkommen til mødet. Ny deltager i kredsen var Peter Borup Sørensen, regionschef i Kræftens Bekæmpelse, som indtil videre deltager som repræsentant for foreningen.

Under dette punkt orienterede Ejler Ejlersen og Helle Adolfsen også om sygehusets håndtering af aktuelle udfordringer om CPR-numre, der ved en fejltagelse har kunnet nås fra internettet. CPR-numrene har ikke kunnet kædes sammen med behandlingsmæssige oplysninger om de enkelte patienter. Sygehuset beklager de fejl, der er begået. Region Syddanmark har fokus på at forebygge gentagelse og optimerer retningslinjer, politikker og instrukser om personhenførbare data og indfører nye rutiner.

2. En fortælling om et sygdomsforløb v/et af rådets medlemmer
Et pårørendemedlem fortalte.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2012
Referatet blev godkendt. Røntgenafdelingen besøges fra kl. 15.30 i forlængelse af næste møde den 8. april. Håber at mange fra rådet har lyst og mulighed for at deltage i besøget.

4. Vedtagelse af
a) Forretningsorden for Patient– og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus
b) Arbejds- og ansvarsområder for rådets arbejde
Dokumenterne blev godkendt. De påføres dato for revision, som skal foretages en gang om året. Dokumenterne lægges på internettet og på Sygehus Lillebælts interne intranet og ”Infonet”.

5.  Valg af formandskab
Rådet valgte enstemmigt Tom Jerwiarz og Trine Læssø til formænd. Sekretariatet inviterer formændene til et opstartsmøde, hvor der aftales nærmere om deres funktion, forslag til prioritering, deadlines på foreslåede indsatsområder for rådet og udarbejdelse af dagsordener m.m.

6. Erklæring om tavshedspligt for medlemmer af Patient- og pårørenderådet v/programchef Susanne Lauth
Susanne Lauth introducerede til punktet: Patienter og pårørende bliver med medlemskabet af Patient- og pårørenderådet en integreret del af sygehuset. De medlemmer, der ikke er ansat på Sygehus Lillebælt, underskrev erklæring om tavshedspligt, som herefter opbevares af sekretariatet. Der mangler et par stykker pga. afbud, dem indhenter sekretariatet.

7. ”Spørg løs”. Præsentation af hæftet og drøftelse af mulighederne for anvendelse på Sygehus Lillebælt
Der var en række kommentarer fra grupperne, der drøftede hæftet ”Spørg løs” og materialet fra Onkologisk Afdeling med gode råd til patienter og pårørende. Kommentarerne var (i uprioriteret rækkefølge):

”Spørg løs”

A. ”En rigtig god lille bog”. Bør ikke sendes ud til patienter på forhånd men udleveres på afdelingerne, så de, der ikke ønsker den, ikke modtager den. Nogle vil have brug for hjælp til at bruge den, hvis man ikke er så skriftligt orienteret.

B. Får vi den læst/brugt? Hvordan får vi alle med i brugen af den? Hvad med dem, der ikke læser så godt eller ikke har dansk som modersmål– skulle man bruge flere billedillustrationer? Helle Gangelhof oplyste, at Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling har en kopi af bogen hængende på sengeafdelingen, så patienter kan slå op i den og blive inspireret til at stille spørgsmål på den måde.

C. Bogen er udtryk for en god grundtanke og kan inspirere. Men der mangler plads til ens egne spørgsmål, og hvis de også skal være i den, bliver den alt for tyk. Var det bedre med løsblade? Hvis bogen skal bruges af patienter eller pårørende, skal den udleveres eller tilsendes. Man får den ikke selv hentet på internettet.
Processen med at lave sin egen bog kommer man ikke igennem her. Der vil være en modningsproces i det.
”Giv bogen til lægerne. De burde naturligt oplyse om de emner, der tages op!”

D. ”Patientens Bog” på Onkologisk Afdeling fungerer allerede udmærket eller bedre. Suppleret med de gode råd fra samme afdeling er man godt kørende.
Hvad gør de patienter, der er alene, og ikke har pårørende at støtte sig til?
”Vi vil hellere have svarene på disse spørgsmål i en folder! Ikke spørgsmålene.”
Kan man ikke bruge frivillige fra fx Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse som ”ambassadører” for hver enkelt patient som et tilbud til alle?

E. ”Det er en OK bog.” Men bliver den læst? Den kommer nemt bare til at ligge. Nogle ville skulle bruge lang tid på at sætte sig ind i, om den er noget for dem. Kan eventuelt gennemgås med en anden. Måske kan der sættes tid af mellem undersøgelser til det?

F. ”Patientens Bog” fra Onkologisk Afdeling er virkelig god!
Hvis man opretter patientkurser, kunne bogen bruges i den forbindelse.
Optagelse/videooptagelse af samtaler med personale kan være en stor hjælp, da man ikke altid kan husker, hvad der bliver sagt. Hvis patienten selv gerne vil optage en samtale, skal det aftales mellem behandler og patient. Ejler Ejlersen orienterede her om et Ph.d. projekt med 8 læger, der viste, at det var en stor fordel for alle parter at optage samtaler. Måske bliver det integreret i den nye elektroniske patientjournal.
Kan der være flere muligheder for foredrag og kommunikation om praktiske ting i forbindelse med kræftsygdomme – for ikke-indlagte patienter? Man er parat til at spørge/blive spurgt på forskellige tidspunkter, så en bred vifte af muligheder er godt.

Materialet fra Onkologisk Afdeling
God liste umiddelbart. Kommentarer i øvrigt var:

 • Rækkefølgen af de gode råd – tjek den.
 • Hvorfor er det godt at holde kontakt til egen læge? Det giver ikke sig selv. Måske korte stikord om ideen i det.
 • Man kunne linke til ”Spørg løs” i stedet for til Sygehus Lillebælts hjemmeside.

8. Emner til kommende møder
 

 • PR/markedsføring af rådet, på sygehuset hjemmeside m.m.
 • Succeskriterierne for et godt møde i rådet
 • Patientskoler
 • Orientering om ”Baseline-undersøgelsen”
 • En beskrivelse og kort introduktion til Sygehus Lillebælt

9. Eventuelt
Sekretariatet sender mail ud vedrørende kørselsgodtgørelse.
Næste møde: Mandag den 8. april kl. 13.00 – 15.00.

 


Siden er sidst opdateret 18-02-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt